Masterpiece___Masterpiece___


In de middeleeuwen ontstonden de eerst gilden. Een gilde is een groepering van vaklui, die hun beroep in een soort vereniging persten om gezamenlijk kwaliteit te garanderen.

Deze gilden hadden hun eigen gildeschild……
In de kloosters leefden ook vaklieden, maar die waren niet commercieel gericht. Zij, de monniken…., werkten voor God. Gratis.!

De eerste dikke bijbels werden door monniken gemaakt, die daar een geheel leven voor nodig hadden.!

Een héél leven. !........Voor één bijbel.!

Die bijbel mocht echter gezien worden. Het was een kunstwerk.


De monnik uitte zijn vakmanschap en liefde voor God in één dik boek.

Soms werkten verscheidene monniken samen om een bijbel te completeren. Van een enkele letter, die aan het begin van een hoofdstuk stond en die een complete bladzijde besloeg, werd door de monnik een waarlijk wonder gemaakt…….Dat is niet verwonderlijk, want hij had er 3 à 4 jaar aan gewerkt.!

De monnik had een meesterwerk gecreëerd.

Er moet echter erbij gezegd zijn, dat de monniken in de kloosters in die tijd maar gemiddeld 28 jaar oud werden. De mensen in de middeleeuwen werden niet zo oud.En ook niet zo groot.!

In een kasteel heb ik een keer een bed van een ridder in een muur gezien. De uitgehouwen bedstee leek op de slaapplaats van een 14-jarige.

Een ridder van 1.80 lang kon onmogelijk daar gerieflijk slapen, of hij moest in de embryo-houding gaan liggen.Van Karel de Grote was bekend, dat hij door zijn rijzige postuur met een kop lengte boven de rest van de manschappen in zijn leger uitstak. Daarom was zijn bijnaam “De Grote”. Niet omdat hij zo'n groot veroveraar was, maar door zijn lengte. Hij was 1.84 meter lang. De feitelijke naam van Karel de Grote was Charlemagne.Maar om terug te komen op de monnik: hij presteerde het met zijn kunstwerk de geschiedenis in te gaan.

Zijn levenswerk werd daardoor zijn meesterwerk genoemd.Als een jong artiest of vakman zijn intrede in een gilde wilde maken, moest de nieuweling zijn meesterwerk (masterpiece) aanbieden. Als een soort examen werd zijn kunst gekeurd en als hij slaagde mocht hij zich vanaf dan aan “Meester” noemen.Tegenwoordig is het woord alom aanwezig bij de jonge studenten. Zij studeren in de hoop om hun “Master” te behalen.In de liefde en een relatie kan men ook naar je meesterwerk of je masterpiece toewerken….. Een nobel streven, dat echter voor maar weinigen weggelegd is.!

Of zoals de zangeres Jessie J zingt: “I am still working on my masterpiece…..”

link - Masterpiece - Jessie J - https://youtu.be/PTOFEgJ9zzIVertaling naar het nederlands……

Wordt vervolgd……

Reacties

Populaire posts van deze blog

Tattoo Donor for Donor Organs

Veiligheid / Cassandra

Tattoo Donor Tatuajes para Donantes de Órganos