The Tourist

 _____________The Tourist____________(Foto: Thanks to Adan Montañez, die vriendelijk genoeg was om dit kunstwerk voor gebruik te doneren aan Tattoo Donor)  

De film "The Tourist" vertelt het verhaal van een man die er van verdacht wordt 2,3 miljard dollar van een Russiche bendeleider gestolen te hebben.

De internationale politiemacht (Scotland Yard en Interpol) zit Pearce op de hielen om het ontvreemde geld te bemachtigen. Ze zijn daarvoor zelfs bereid om iedereen die hen in de weg loopt te elimineren. Regelmatig krijgen sluipschutters de opdracht om dan weer Frank de Tourist om te leggen...en dan weer op het eind van de film het groepje Russische gangsters. Zonder blikken of blozen wordt er gemoord alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.   En waarom?

Alleen om geld......!

Eigenlijk was ik niet van plan om te vertellen waar het verhaal in de film over gaat want dat is gewoonweg met een paar klikken op het internet te lezen. Maar door de movie 3x in één week gezien te hebben vielen me een paar dingen op. 

Ten eerste: dat Angelie Jolie continue de onberispelijke schoonheid uithangt maar dat ze evenals haar tegenspeler Johnny Depp over een hoog niveau van acteertalent beschikt. Het is een genot om de beide zgn. "lovers" bezig te zien.

Maar dan ten tweede: het mij tegen de borst stuitende gemak waarmee de politie en de geheime diensten in de politie de trekker spannen van hun wapen om criminelen of zelfs een toevallig passerende "Tourist" af te knallen.Het  voortdurend dreigende gevaar om als konijnen afgeschoten te worden....en het uiteindelijke elimineren van de Russische crimenelen op het eind van de movie heeft voor mij persoonlijk de film verpest. Het gemak waarop het sein wordt gegeven om iemand om zeep te helpen heeft voor mijn als een uiterst iriterende afleiding gewerkt. De film zou 10 keer mooier geweest zonder dat gemoord. Van de bendeleider kun je verwachten dat hij net zo gemakkelijk een mede-boef wurgt, maar de geheime dienst in de film is geen haar beter.

En dan kom ik aan het punt aanbeland waarom ik de futiliteiten schrijf: 

Al het vermoorden heeft maar één doel:..............GELD...!!!

Scotland Yard was niet geinteresseerd in het uitschakelen van Pearce.....of een criminele bende.  De enige beweegreden is van het begin af aan:....GELD...!!!      Ze zijn onophoudelijk bezig geweest om  de 2,3 miljard dollar in de kluis te bemachtigen.

Wordt vervolgd....

De lezers van mijn Blogger hebben allang in de gaten dat ik eigenlijk helemaal geen schrijver ben......maar een onbeholpen dromer. Net als Tattoo Donor.

Daarom nodig ik iedereen om gezamelijk met mij mee te schrijven....en mee te dromen.

Wordt vervolgd....

.....in de geopende kluis vindt Scotland Yard een cheque ter waarde van 744 miljoen pond.....het bedrag dat Alexander Pearce de Britse staat schuldig zou zijn als achterstallige belastingschuld. Maar dit is onzin......want Pearce was de Britse staat niks verschuldigd....want het gestolen geld was gewoonweg niet van hem. Hij wil pretenderen dat hij de "Robin Hood" uit wil hangen....maar zijn cheque is alleen maar bedoeld om de Scotland Yard van zijn nek af te krijgen.

Foto: rockandpop.cl) 

___________________De Sluipschutter_________________ 

Ik denk dat ik dat ik vroeger de jongste politieagent van Nederland was.

Dat bleek achteraf helemaal niet zo'n goed idee te zijn om iemand op zijn 17jarige leeftijd naar de politieschool te sturen. Maar dat is een ander verhaal dat ik ....als er interesse voor is.....later wel wil vertellen.

In mijn jonge jaren bij de politie in Tilburg werd mij gevraagd of ik sluipschutter wilde worden.


 

Mijn antwoord was duidelijk: NEE....!

Een kort en duidelijk NEE.

In het korps werden ieder jaar schietwedstrijden gehouden voor de al degenen in  het totale persoonsbestand van de plaatselijke gemeentepolitie. Iedereen die bij de politie werkzaam was mocht meedoen. Incluisief typistes en tot aan de man die het wasgoed naar de wasserij bracht mocht iedereen met zijn schietkunst proberen de kogels via de loop van een pistool in het doel te projectieleren.
(Foto: commons.wikemedia.org)

Wekenlang werd de schietkleder onder het hoofdbureau bezocht door allerlei werknemers die waarschijnlijk voor de eerste keer in hun betrekking de lange schietkelder te zien te kregen. 


(Foto: pixabay.com)

De brigadier-schietinstucteur nam tradiegetrouw zelf nooit deel aan de wedstijden omdat iedereen vond dat dat natuurlijk oneerlijke concurrentie was gezien zijn jarenlange ervaring.  

Maar wat wil het geval: deze schietinstructeur had toevalling de gloeiende schurft aan mij omdat ik nooit in het gereel wilde lopen tijdens mijn werk.

Om een lang verhaal kort te maken: 

Na wekenlang geschiet in de kelder kon de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt worden......

en wat bleek:.....ik was 4de geworden.

Niet slecht.....de 4de van de meer dan 240 deelnemers. Geen slecht resultaat.! Maar tot mijn verbazing las ik later de namen van  de 3 winnaars. En toen zag ik de naam van de schietinstructeur op nummer 3. staan. Wat bleek....

Toen hij tijdens de wedstrijd gezien had dat ik op nummer 3. had gestaan.....heeft hij besloten om tegen de gebruiken in zelf mee te schieten. Met het resultaat dat hij nummer 3. geworden was en daarmee mij naar de 4de plaats verdrongen had.

Wat een zielepiet.....!!!

Maar door het eindigen op de 4de plaats tijdens de jaarlijkse schietwedstijd werd automatisch de aandacht gevestigd op het feit dat die Cuijpers zo slecht nog niet kon schieten. En onvermijdelijk moest mij de vraag gesteld worden of ik misschien 1 van de scherpschutters van het korps wilde worden.......

Wordt vervolgd.

Tattoo Donor is niet geinteresseerd in GELD.....!!!

Wordt vervolgd....


Reacties

Populaire posts van deze blog

Tattoo Donor for Donor Organs

Veiligheid / Cassandra

Tattoo Donor Tatuajes para Donantes de Órganos