Posts

Showing posts from November, 2019

Masterpiece

___Masterpiece___ In de middeleeuwen ontstonden de eerst gilden. Een gilde is een groepering van vaklui, die hun beroep in een soort vereniging persten om gezamenlijk kwaliteit te garanderen. Deze gilden hadden hun eigen gildeschild…… In de kloosters leefden ook vaklieden, maar die waren niet commercieel gericht. Zij, de monniken…., werkten voor God. Gratis.! De eerste dikke bijbels werden door monniken gemaakt, die daar een geheel leven voor nodig hadden.! Een héél leven. !........Voor één bijbel.! Die bijbel mocht echter gezien worden. Het was een kunstwerk. De monnik uitte zijn vakmanschap en liefde voor God in één dik boek. Soms werkten verscheidene monniken samen om een bijbel te completeren. Van een enkele letter, die aan het begin van een hoofdstuk stond en die een complete bladzijde besloeg, werd door de monnik een waarlijk wonder gemaakt…….Dat is niet verwonderlijk, want hij had er 3 à 4 jaar aan gewerkt.! De monnik had een meesterwerk gecreëerd. Er moet echter erbij gezegd

Zelfmoord, Suicide, Selbstmord

Image
_________________ Zelfmoord, Suicide, Selbstmord__________________ Toen het met mijn vader gedaan was en hij tevreden op zijn leven terug kon kijken, was hij 86. Hij was met weinig tevreden, hoefde geen bezittingen en genoot van kleine dingen. Een bord erwtensoep noemde hij een “Godenmaaltijd”. (Foto. flickr.com) Alles gaf hij weg……. Hij was immers verzadigd. Een maagkanker heeft hem van binnen weggevreten. Ik zag met lede ogen toe, hoe hij van een flinke vent van 90 kilo, veranderde in een krakkerigemiggerig manneke van 45 kilo. Toen hij nog maar 50 kilo woog hadden we gezamenlijk in het gezin besloten om voor euthanasie te kiezen. In een uitzichtloze situatie is dit een prachtig alternatief. Op zijn laatste dag was de huisarts met een andere vrouwelijke arts voorbereidingen aan het maken. Gelaten zag Pa alles aan. De dokter vertrok en de andere gezinsleden ook. Alleen Pa, de vrouwelijke arts en ik waren nog aanwezig in onze vertrouwde huiskamer. Zijn ziekenbed stond in een hoe